Vefat Bilgisi Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI (“Portal):  Vefatbilgisi.com portalleri üzerinden ilan yayınlamakla yükümlü şirket.
Ünvanı: Taylan Dedeoğlu 
Adresi: Mesa Kemerburgaz Evleri 4/4  Telefon:  Fax:  Müşteri Hizmetleri Telefon:  Mersis Numarası: 
1.2. ALICI(“Üye”):  Vefatbilgisi.com portalleri üzerinden kullanım koşullarında belirtilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan ve ilan bedelini ödedikten sonra ilan hizmetlerinden faydalanan gerçek ve /veya tüzel kişler
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:  Email: 
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, üyenin www.vefatbilgisi.com internet sitesinden elektronik ortamda girişini yaparak Vefatbilgisi.com’un portallerinde yayınlattığı ilan hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1- Sözleşme konusu hizmet, bir adet vefat ilanının vefatbilgisi.com portalleri üzerinden kayıt yapılarak, ilanın vefatbilgisi’nce onayını müteakip 60 (atmış) gün süresince vefatbilgisi.com portalinde yayınlanmasıdır.  İlan adet bedeli, KDV dahil 90 TL. satış fiyatında, ödeme şekli peşin ve kredi kartıyladır.
3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile İşlem, tek çekim.
3.3- Teslimat Şekli ve Adresi : Teslimat Şekli: Üyenin girişini ve ödemesini tam ve eksiksiz yaptığı ilanın vefatbilgisi.com portallerinde yayınlanması ile teslimat tamamlanmış olur. Üye bunu baştan kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır. Teslimat Adresi : Alıcı (üye)adresi Teslim Edilecek Kişi: Üye  Fatura Adresi : Alıcı (üye) adresi Bu sözleşmeye konu teşkil eden ilan yayınlama hizmeti, ilanda yer alacak tüm bilgiler ve görseller üye tarafından eksiksiz ve doğru olarak girildikten, ilanın portalde belirtilen bedeli ödendikten, ilan bedeli vefatbilgisi.com tarafından teslim alındıktan ve vefatbilgisi .com tarafından yapılacak onay sürecinden sonra, vefatbilgisi.com tarafından portalde yayına alınması ile hizmet yerine getirilmiş ve tamamlanmış olur.
MADDE 4- CAYMA HAKKI ve İade Prosedürü Üye , portal ile imzaladığı işbu Satış Sözleşmesi’nden madde 3.3’teki hizmetin teslimi aşamasından önce cayabilir. Hizmet vefatbilgisi.com tarafından yerine getirildikten ve teslim edildikten sonra herhangi bir sebeple iptali istemi durumunda, iptal ve ilan bedelinin geri ödenmesi vefatbilgisi.com’un tasarrufundadır. Üye bunu baştan kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.  Vefatbilgisi.com’un onayladığı durumlarda ilan bedelinin iadesi, bir hafta içerisinde üyenin belirteceği banka hesabına ödenir.  Aynı şekilde, yukarıda üyenin yukarıda belirtilen tüm gereklilikleri eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi durumunda portal ilanı yayınlamakta kusur gösterirse ödenmiş olan ilan bedeli üyeye hemen geri ödenir.  TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1- Üye, www.vefatbilgisi.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 5.2- İlan sözleşme tarihinden itibaren, kullanım sözleşmesinde ve bireysel sözleşmedeki tüm gereklilikleri karşılıyorsa hizmet,hemen teslim edilecek ve ilan yayına alınacaktır. Hizmetin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk üyeye aittir. 5.3- Sözleşme konusu hizmet, üye’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilemez. 5.4- Portal, sözleşme konusu hizmeti üyenin girişini yaptığı tüm bilgiler, görseller ve diğer bilgiler ile, eksiksiz ve tam olarak yayına alınmasından sorumludur. İlanın içeriği kullanım sözleşmesinde belirtildiği şartlara uymuyorsa, ilanı yayına almama ve ücreti iade etmeme hakkını saklı tutar. 5.5- Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için ilanın bedelinin kredi kartı ile ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, portal hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 5.6- Hizmetin tesliminden sonra üyeye ait kredi kartının üyenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini portale ödememesi halinde, portal ilanı yayınlamama hakkına sahiptir.

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için üye işleminin yapıldığı veya üye ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise üye işleminin yapıldığı veya üye ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
İlan girişinin gerçekleşmesi ve ilan bedelinin portale ödenmesi durumunda üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI (“Portal”):
ALICI(“Üye”) :
Tarih :